Қостанай

”Көктем” ЖШС  Қостанай қаласындағы филиалы

Карбышев көшесі, 44

Тел/ факс +7(7142)552495

e-mail: kostanay@koktem.org