Қызылорда

”Көктем” ЖШС Қызылорда қаласындағы филиалы

Шымбай көшесі, 107

Тел/факс: +7 (7242) 22 42 11

e-mail: kzl@koktem.org